Зээлийн хүсэлт илгээх

Байршил
Хувийн мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл
Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн

1’000’000₮ 300’000’000₮

Сарын хүү

1% 10%

Зээлийн хугацаа

1 сар 96 сар

Таны зээлийн тооцоолол

Зээлийн нийт дүн
11,698,455 ₮
Сар бүрийн зээлийн төлбөр
974,871 ₮
Таны хэрэгцээнд тохирсон

Зээлийн бүтээгдэхүүн

Барьцаат зээл

Хөдлөх хөрөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Сарын хүү
3.2%-3.3%
Хугацаа
36 сар
Дээд хэмжээ
100 сая төгрөг

Ногоон зээл

Бизнесийн эргэлтийн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтад зориулсан санхүүжилт

Сарын хүү
2.5%-2.7%
Хугацаа
60 сар
Дээд хэмжээ
100 сая төгрөг

Автомашины зээл

Гаальтай болон 0 гүйлттэй автомашин худалдан авах зээл

Сарын хүү
2.7%-2.9%
Хугацаа
60 сар
Дээд хэмжээ
300 сая төгрөг

Цахим зээл

1 удаа мастер гэрээ байгуулаад хүссэн газраасаа цахимаар авах боломжтой зээл.

Сарын хүү
2.9%
Хугацаа
24 сар
Дээд хэмжээ
5 сая төгрөг