Зээлийн хүсэлт илгээх

Байршил
Хувийн мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл
Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн

1’000’000₮ 300’000’000₮

Сарын хүү

1% 10%

Зээлийн хугацаа

1 сар 96 сар

Таны зээлийн тооцоолол

Зээлийн нийт дүн
11,698,455 ₮
Сар бүрийн зээлийн төлбөр
974,871 ₮
Автомашины зээл
 • Зээлийн төрөл Автомашины зээл (шинэ) Автомашины зээл (гаалийн бичигтэй)
  Зээлийн тайлбар Албан ёсны дистрибьютор компанийн борлуулж буй автомашин Гаалиар орж ирсэн дугааргүй автомашин
  Зээлийн хэмжээ 300 сая төгрөг 100 сая төгрөг
  Зээлийн хүү (сарын) 2.7%-2.9% 2.7%-2.9%
  Шимтгэл, хураамж 1% буюу дээд хэмжээ нь 1 сая төгрөг 1% буюу дээд хэмжээ нь 1 сая төгрөг
  Нэмэгдүүлсэн хүү Зээлийн гэрээнд заасан үндсэн хүүгийн 20% Зээлийн гэрээнд заасан үндсэн хүүгийн 20%
  Зээлийн хугацаа 60 сар 60 сар
  Урьдчилгаа төлбөр 20% (ҮХХ барьцаалсан тохиолдолд урьчилгаа төлбөр 0%) 20% ҮХХ барьцаалсан тохиолдолд урьчилгаа төлбөр 0%
  Эргэн төлөлтийн хэлбэр Харилцан тохиролцох Харилцан тохиролцох
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлгүй байх
  • НДШ лавлагаа, дансны хуулга
  • Худалдан авч буй автомашин
  • Иргэний үнэмлэх
  • Цалингийн орлоготой бол НДШ-ийн лавлагаа
  • Бизнесийн орлоготой бол дансны хуулга /сүүлийн 4 сар/
  • Худалдан авах автомашины нэхэмжлэх, гаалийн бичиг
  • Нэмэлт хөрөнгө барьцаалах бол гэрчилгээ, лавлагаа

Хөсөг зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн

1’000’000₮ 200’000’000₮

Сарын хүү

1% 10%

Зээлийн хугацаа

1 сар 96 сар

Таны зээлийн тооцоолол

Зээлийн нийт дүн
5,330,927 ₮
Сар бүрийн зээлийн төлбөр
444,244 ₮
Танд санал болгох

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд

Барьцаат зээл

Хөдлөх хөрөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Сарын хүү
3.2%-3.3%
Хугацаа
36 сар
Дээд хэмжээ
100 сая төгрөг

Ногоон зээл

Бизнесийн эргэлтийн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтад зориулсан санхүүжилт

Сарын хүү
2.5%-2.7%
Хугацаа
60 сар
Дээд хэмжээ
100 сая төгрөг

Цахим зээл

1 удаа мастер гэрээ байгуулаад хүссэн газраасаа цахимаар авах боломжтой зээл.

Сарын хүү
2.9%
Хугацаа
24 сар
Дээд хэмжээ
5 сая төгрөг