Зээлийн хүсэлт илгээх

Байршил
Хувийн мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл
Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн

1’000’000₮ 300’000’000₮

Сарын хүү

1% 10%

Зээлийн хугацаа

1 сар 96 сар

Таны зээлийн тооцоолол

Зээлийн нийт дүн
11,698,455 ₮
Сар бүрийн зээлийн төлбөр
974,871 ₮
Барьцаат зээл
 • Зээлийн төрөл ҮХХ барьцаалсан зээл ХХ барьцаалсан цахим зээл
  Зээлийн тайлбар
  Зээлийн хэмжээ 100 сая төгрөг 50 сая төгрөг
  Зээлийн хүү (сарын) 3.2% 3.3%
  Шимтгэл, хураамж 1% буюу дээд хэмжээ нь 1 сая төгрөг 1% буюу дээд хэмжээ нь 1 сая төгрөг
  Нэмэгдүүлсэн хүү Зээлийн гэрээнд заасан үндсэн хүүгийн 20% Зээлийн гэрээнд заасан үндсэн хүүгийн 20%
  Зээлийн хугацаа 60 сар 24 сар
  Урьдчилгаа төлбөр
  Эргэн төлөлтийн хэлбэр Харилцан тохиролцох Харилцан тохиролцох
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлгүй байх
  • Цалингийн эсвэл бизнесийн тогтмол орлоготой байх
  • Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин эзэмших/өмчлөх газрын хамт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга байгууламж, оффис талбай
  • Автомашин, техник хэрэгсэл, суурилагдсан тоног төхөөрөмж
  • Бонд, нийтэд санал болгосон хувьцаа
  • Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
  • Өмчлөх эрхтэй газар
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа
  • Цалингийн орлоготой бол НДШ-ийн лавлагаа
  • Бизнесийн орлоготой бол дансны хуулга /сүүлийн 4 сар/
  • Зээлийн хүсэлт

Хөсөг зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн

1’000’000₮ 200’000’000₮

Сарын хүү

1% 10%

Зээлийн хугацаа

1 сар 96 сар

Таны зээлийн тооцоолол

Зээлийн нийт дүн
5,330,927 ₮
Сар бүрийн зээлийн төлбөр
444,244 ₮
Танд санал болгох

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд

Ногоон зээл

Бизнесийн эргэлтийн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтад зориулсан санхүүжилт

Сарын хүү
2.5%-2.7%
Хугацаа
60 сар
Дээд хэмжээ
100 сая төгрөг

Автомашины зээл

Гаальтай болон 0 гүйлттэй автомашин худалдан авах зээл

Сарын хүү
2.7%-2.9%
Хугацаа
60 сар
Дээд хэмжээ
300 сая төгрөг

Цахим зээл

1 удаа мастер гэрээ байгуулаад хүссэн газраасаа цахимаар авах боломжтой зээл.

Сарын хүү
2.9%
Хугацаа
24 сар
Дээд хэмжээ
5 сая төгрөг