Зээлийн хүсэлт илгээх

Байршил
Хувийн мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл
Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн

1’000’000₮ 300’000’000₮

Сарын хүү

1% 10%

Зээлийн хугацаа

1 сар 96 сар

Таны зээлийн тооцоолол

Зээлийн нийт дүн
11,698,455 ₮
Сар бүрийн зээлийн төлбөр
974,871 ₮
Ногоон зээл
 • Зээлийн төрөл Ногоон автомашины зээл Ногоон бизнес
  Зээлийн тайлбар Хабрид, газ ашигладаг автомашин худалдан авах зээл Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлж, оролцогч аж ахуй нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын зээл
  Зээлийн хэмжээ 300 сая төгрөг 300 сая төгрөг
  Зээлийн хүү (сарын) 2.5%-2.7% 2.3%-2.7%
  Шимтгэл, хураамж 0.3% буюу дээд хэмжээ нь 300 мянган төгрөг 0.3% буюу дээд хэмжээ нь 300.0 мянган төгрөг
  Нэмэгдүүлсэн хүү Зээлийн гэрээнд заасан үндсэн хүүгийн 20% Зээлийн гэрээнд заасан үндсэн хүүгийн 20%
  Зээлийн хугацаа 60 сар 60 сар
  Урьдчилгаа төлбөр 20% 0
  Эргэн төлөлтийн хэлбэр
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлгүй байх
  • Цалингийн эсвэл бизнесийн тогтмол орлоготой байх
  • Ногоон худалдан авалт, бизнес болохыг батлах бичиг баримт
  • Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө
  • Худалдан авч буй хөрөнгө
  • Иргэний үнэмлэх
  • Цалингийн орлоготой бол НДШ-ийн лавлагаа
  • Бизнесийн орлоготой бол дансны хуулга /сүүлийн 4 сар/
  • Ногоон бизнес болон худалдан авалт болохыг баталгаажуулах бичиг баримт
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа
  • Зээлийн хүсэлт

Хөсөг зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн

1’000’000₮ 200’000’000₮

Сарын хүү

1% 10%

Зээлийн хугацаа

1 сар 96 сар

Таны зээлийн тооцоолол

Зээлийн нийт дүн
5,330,927 ₮
Сар бүрийн зээлийн төлбөр
444,244 ₮
Танд санал болгох

Бусад зээлийн бүтээгдэхүүнүүд

Барьцаат зээл

Хөдлөх хөрөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Сарын хүү
3.2%-3.3%
Хугацаа
36 сар
Дээд хэмжээ
100 сая төгрөг

Автомашины зээл

Гаальтай болон 0 гүйлттэй автомашин худалдан авах зээл

Сарын хүү
2.7%-2.9%
Хугацаа
60 сар
Дээд хэмжээ
300 сая төгрөг

Цахим зээл

1 удаа мастер гэрээ байгуулаад хүссэн газраасаа цахимаар авах боломжтой зээл.

Сарын хүү
2.9%
Хугацаа
24 сар
Дээд хэмжээ
5 сая төгрөг