Итгэлцэл
“Итгэлцлийн үйлчилгээ” гэдэг нь итгэл хүлээлгэгчийн актив буюу бэлэн мөнгө, зээл, бусад активыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагаа юм.

Итгэлцлийн хүсэлт илгээх

trust_thumb

Payon mobile app

Хэрхэн итгэлцэл байршуулах вэ ?

PayOn Version 2.0

Бид танд санхүүгийн хэрэгцээгээ түргэн шуурхай шийдэх боломжийг санал болгож байна.
PayON
PayON
PayON
PayON
PayON
PayON